Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (Taslak) (26.03.2019)

27/2/2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesinde, Özel Tüketim Vergisi...
ayrıntılar için tıklayın


4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek  (26.03.2019)

5510 Sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki (Bağkur), sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde...
ayrıntılar için tıklayın


4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri Hakkında Duyuru  (26.03.2019)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki..
ayrıntılar için tıklayın


Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Şubat Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.03.2019 Tarihine Uzatıldı (25.03.2019)

Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerinde pilot uygulaması...
ayrıntılar için tıklayın


KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı (25.03.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği değişikliği ile aşağıdaki konularda düzenleme ve açıklamalarda bulunulmuştur...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Kesinti Oranları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği (25.03.2019)

Kanununun 15 ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde yurt dışında ihraç edilen...
ayrıntılar için tıklayın


Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (23.03.2019)

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) (23.03.2019)

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-11.2.)...
ayrıntılar için tıklayın


Asgari Ücret Desteği (22.03.2019)

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 10 uncu maddesi ile 5510 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın


01/02/2019 İla 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri ve Sigorta Primleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır  (22.03.2019)

01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun...
ayrıntılar için tıklayın


Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Son Gün 25 Mart 2019 (22.03.2019)

2018 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Mart - 25 Mart 2019 tarihleri arasında verilecektir. • Ticari, zirai...
ayrıntılar için tıklayın


İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatıldı. (22.03.2019)

21.03.2019 tarih 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; -Tapu harçlarında...
ayrıntılar için tıklayın


4447 Sayılı Kanunun Geçici 19uncu Maddesi Uyarınca Ücret, Prim Desteği (22.03.2019)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen prim desteğinin uygulamasına ilişkin usul...
ayrıntılar için tıklayın


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845) (22.03.2019)

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) (21.03.2019)

Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842) (21.03.2019)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun...
ayrıntılar için tıklayın


Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş APHB'lerin E-Bildirge V.2 Üzerinden İnternet Ortamından Gönderilmesi (20.03.2019)

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun "Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86 ncı maddesinde; "Bu Kanunun 4 üncü...
ayrıntılar için tıklayın


GİB Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı (20.03.2019)

Başkanlığımız tarafından geliştirilen GİB Forum, mükelleflerimiz ve meslek mensupları başta olmak üzere vergi ile doğrudan...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan : Özel Matrah Satış Türü Seçeneğine “Stopaj Vardır/Yoktur” Butonu Eklenmiştir (19.03.2019)

Özel matrah satış türü seçeneğine “stopaj vardır/yoktur” butonu eklenmiş ve kullanıma açılmıştır...
ayrıntılar için tıklayın


Yapılandırma Kanunu Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Nisan 2019 (18.03.2019)

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 13. taksit ödeme...
ayrıntılar için tıklayın