“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız Masis Yontan’ın, 10 Temmuz 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşma (19.07.2019)

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Hakkında TÜRMOB Genel Başkanımız...
ayrıntılar için tıklayın


Emekli Sigortalılar Üzerinden Yararlanılan Teşvikler ve Asgari Ücret Destekleri İptal Edildi (18.07.2019)

Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan emekli sigortalılar ilgisine göre 2 veya 48 no.lu belge türünden SGK...
ayrıntılar için tıklayın


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08/03/2019 Tarihli ve E: 2017/10, K: 2019/1 Sayılı Kararı (18.07.2019)

Belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli olarak kabul edilen iş...
ayrıntılar için tıklayın


Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler (17.07.2019)

Başkanlığımız tarafından “Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler” Broşürü güncellenerek kullanıma sunulmuştur. Söz konusu...
ayrıntılar için tıklayın


Turizm Payı Uygulaması 01 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır (16.07.2019)

15/07/2019 Tarihli ve 30832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 Sayılı “TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI...
ayrıntılar için tıklayın


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54) (13.07.2019)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK
ayrıntılar için tıklayın


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.07.2019)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA
ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (12.07.2019)

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin, TBMM-Plan ve Bütçe Komisyonu...
ayrıntılar için tıklayın


Mali Tatil SGK Uygulamaları (08.07.2019)

Değerli Meslek Mensubumuz; SGK tarafından 03.07.2019 tarihinde Mali Tatil Hakkında 02.07.2019 tarih ve 9595807 sayılı...
ayrıntılar için tıklayın


31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1267) (01.07.2019)

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere...
ayrıntılar için tıklayın


Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266) (29.06.2019)

Ekli “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına...
ayrıntılar için tıklayın


Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/13) (29.06.2019)

12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (29.06.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı (28.06.2019)

25/8/199 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun ek 2’inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde dışsal...
ayrıntılar için tıklayın


Defter-Beyan Sisteminde Bakım Çalışması (26.06.2019)


ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1198) (26.06.2019)

Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri...
ayrıntılar için tıklayın


Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri İçin Son Gün 1 Temmuz Pazartesi (25.06.2019)

Türk Ticaret Kanunu’na göre 2018 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin, (30 Haziran 2019 Pazar gününe denk...
ayrıntılar için tıklayın


BDP Güncelleme (21.06.2019)

Başkanlık Makamının 04.04.2018 tarihli Olurları ile kurulan ve 17.06.2019 tarihinde faaliyete geçirilen, Antalya...
ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2016/172 Başvuru Numaralı Kararı (20.06.2019)

 Başvuru, yakalama işlemi sırasında ve gözaltında darbedilme ile bu olay hakkında etkili bir soruşturma yürütülmemesi...
ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesinin 15/5/2019 Tarihli ve E: 2018/142, K: 2019/38 Sayılı Kararı (20.06.2019)

Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 26/11/1980 - 2347/1 md.) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi...
ayrıntılar için tıklayın