SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek (11.10.2019)

Sosyal Güvenlik Kurumu, KKÇ ve İZ olmuş işyerlerinin haricindeki faal işyeri sahibi işverenlerin aylık prim hizmet belgesi...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır (11.10.2019)

Gelir İdaresi Başkanlığı , Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlıklara 03/10/2019 Tarihinde göndermiş olduğu...
ayrıntılar için tıklayın


Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri (11.10.2019)

Başkanlığımıza intikal eden olaylar ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, bazı mükellef grupları için yapılan yoklama...
ayrıntılar için tıklayın


Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü (07.10.2019)

Bu Broşürde; mükelleflerin Pişmanlık ve Islah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağı ile bu uygulamanın sonuçları...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (03.10.2019)

Brüt, net ve tahsil edilen tutardan hareketle serbest makbuzunda bulunması gereken bilgileri gösteren "Hesaplama Aracı"...
ayrıntılar için tıklayın


TÜRMOB: Vergide Ayrımcılık Kabul Edilemez (02.10.2019)

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişikl
ayrıntılar için tıklayın


6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) (02.10.2019)

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı...
ayrıntılar için tıklayın


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594) (02.10.2019)

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın


GİB: Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru (01.10.2019)

Ba-Bs formlarına yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın


İhale Sözleşmesinin Devri Halinde Yeni İşyeri Dosyası Tescil Edilmeksizin, Eski İşyeri Dosyasından Bildirim Yapılacak (01.10.2019)

7161 sayılı Kanunun ile  4735 sayılı Kanuna eklenen “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri" başlıklı Geçici 4’üncü maddesi...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri Broşürü (01.10.2019)

Bu Broşürde, vergilendirme sürecinde ortaya çıkan vergi hatalarına ve bu hataların idari aşamada düzeltme yolu ile...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik (27.09.2019)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREV YERLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
ayrıntılar için tıklayın


İSMMMO ESBİS Duyurusu (25.09.2019)

Kısa adı ESBİS olan Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemis konusunda gerek Gelir İdaresi Başkanlığı gerekse Ticaret Bakanlığı...
ayrıntılar için tıklayın


Turizm Payı Uygulaması 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor (25.09.2019)

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere “turizm payı” alınması...
ayrıntılar için tıklayın


Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Broşürü (GVK Geçici 90. Madde) (24.09.2019)

Bu Broşürde, gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’ye getirerek ekonomiye kazandırmaları...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Muhasebeciler İçin...
ayrıntılar için tıklayın


Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 54 (BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR)’IN YÜRÜRLÜKTEN
ayrıntılar için tıklayın


Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)

1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren 2711.12 G.T.İ.P. numaralı "(Sıvılaştırılmış) Propan...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)

Sistem Yönetimi başlığı altına “Vergi Levhası” menüsü eklenerek, vergi levhalarının “pdf” formatında oluşturulmasına...
ayrıntılar için tıklayın


İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)

Özel bina inşaatlarında SGK’ dan ilişiksiz belgesi alınabilmesi için bina maliyetinin SGK tarafından ilan edilen işçilik...
ayrıntılar için tıklayın