SGK Genelgesi 2019/11 (22.05.2019)

22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin Üçüncü Kısım Üçüncü Bölümünde yer alar “4-Köy ve mahalle muhtarlarının...
ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesinin Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulamasına İlişkin Kararı (22.05.2019)

Anayasa Mahkemesi, 27/3/2019 tarihli ve 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararında "komisyon karşılığında sahte fatura...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan : Dönemsellik İlkesi Güncellemesi (22.05.2019)

Muhasebenin “dönemsellik ilkesi ” kapsamında yer alan giderlerin dönem(ler) itibariyle kayıt altına alınmasına ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları (21.05.2019)

Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin Yayımlanması...
ayrıntılar için tıklayın


Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır (20.05.2019)

Şirket kuruluş aşamasında 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı...
ayrıntılar için tıklayın


Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü (20.05.2019)

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü....
ayrıntılar için tıklayın


Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi (20.05.2019)

Bilindiği üzere 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi...
ayrıntılar için tıklayın


İmzasız Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçeleri (20.05.2019)

Bilindiği üzere, 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri...
ayrıntılar için tıklayın


Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (20.05.2019)

Bilindiği üzere, 10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.05.2019)

MADDE 1 – 4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinin...
ayrıntılar için tıklayın


Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen ve Bedeli Gönderi Başına Toplam 22 Avro’yu Geçmeyen Eşyaya Uygulanan Gümrük Vergisi Muafiyeti Kaldırıldı (16.05.2019)

1111 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın


Anayasa Mahkemesinin 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı (16.05.2019)

. Başvuru, bir vergi incelemesi sonucuna bağlı olarak aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama...
ayrıntılar için tıklayın


Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlendi (15.05.2019)

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmakta olan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ...
ayrıntılar için tıklayın


4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) (15.05.2019)

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın...
ayrıntılar için tıklayın


6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti (Karar Sayısı: 1106) (15.05.2019)

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Levhası 31.05.2019 Tarihine Kadar Oluşturulacaktır  (14.05.2019)

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI...
ayrıntılar için tıklayın


İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yenilikler (14.05.2019)

Mükelleflerin vergisel işlemlerinin elektronik ortama taşınmasını sağlayan İnteraktif Vergi Dairesi ile sunulan hizmet...
ayrıntılar için tıklayın


Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçmek İsteyen Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin Önemli Duyuru (13.05.2019)

Hasılat esaslı vergilendirme usulü talebi için dilekçe İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr)'nde uygulamaya...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.05.2019)

Defter-Beyan mobil uygulamalarına “Beyanname ve Tahakkuk İndir” fonksiyonu eklenerek kullanıma açılmıştır...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/123] Sayılı Kararı (11.05.2019)

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu...
ayrıntılar için tıklayın