Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (13.06.2024)

Kısa Çalışma ve Kısa çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1 Mart 2024 tarihinden itibaren...
ayrıntılar için tıklayın


Beyanname Ve Bildirimlerin Verilme Süresinin Uzatılması Talebi Yazısı Hk.  (12.06.2024)

Kurban Bayramının hafta içine denk gelmesi, beraberindeki perşembe ve cuma günlerinin de Cumhurbaşkanlığı kararı ile idari...
ayrıntılar için tıklayın


VUK Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) (12.06.2024)

12 Haziran 2024 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32574 TEBLİĞ...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (11.06.2024)

Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan...
ayrıntılar için tıklayın


5 TL Değerindeki Madeni Paraların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ (08.06.2024)

28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, Bakanlığımıza bağlı...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Raporu Beratı ve Berat Dosyaları Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Duyurusu (06.06.2024)

Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında yapılan geliştirme ile birlikte 22.5.2024 tarihi itibarıyla yüklenecek paketler...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24468] Sayılı Kararı (05.06.2024)

660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu...
ayrıntılar için tıklayın


6111 Sayılı Teşvik Uygulamasında Ustalık ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Değişikliğe Gidildi (04.06.2024)

4447 sayılı Kanun'un geçici 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (ç) bendinde...
ayrıntılar için tıklayın


01 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Eski Yazar Kasalar Kullanılmayacak “Pos Uyumlu Yeni Nesil ÖKC” Kullanılacak (04.06.2024)

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 557 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: 4447 sayılı Kanun’un Geçici 10’uncu Maddesi Kapsamında Ustalık ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Uygulama (04.06.2024)

Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanun'un geçici 10'uncu maddesi ile genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı (04.06.2024)

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (h) ve (ö) bentleri...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2024/8 - Tecil İşlemlerine İlişkin Değişiklikler (03.06.2024)

Çok zor durum tespiti, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat...
ayrıntılar için tıklayın


Anonim ve Limited Şirketlerin 31.12.2026 Tarihine Kadar Asgari Sermaye Tutarı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekiyor (03.06.2024)

7511 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. 1.    Sermaye tutarı 250.000 TL’nin...
ayrıntılar için tıklayın


2023 Yılı Yevmiye Defteri'nin Kapanış Onayı'nın (Tasdiki'nin) Son Günü 30 Haziran 2024 (03.06.2024)

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64 /3. maddesine göre; YEVMİYE DEFTERİ'NİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ)...
ayrıntılar için tıklayın


Son Dakika GİB Duyurusu: E‐Belge Uygulamalarında Karekod Kullanımı Hakkında (31.05.2024)

Bilindiği üzere; e-Belge uygulamaları kapsamında düzenlenen belgelerde karekod kullanım zorunluluğu getirilmiş...
ayrıntılar için tıklayın


Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (29.05.2024)

MADDE 1- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci...
ayrıntılar için tıklayın


Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki İşveren ve Sigortalılar İçin 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi (27.05.2024)

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/4/2024 günü sonu...
ayrıntılar için tıklayın


6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap% (25.05.2024)

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 561) (25.05.2024)

MADDE 1- (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında “Mükelleflerin...
ayrıntılar için tıklayın


2024/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 24/5/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (25.05.2024)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce, karşılaşılan teknik sorunlar nedeniyle bazı mükelleflerin KDV...
ayrıntılar için tıklayın