Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (30.11.2023)

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2023 günü sonu...
ayrıntılar için tıklayın


Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirilmesi ve Banka Kartları ile Ödeme İmkânlarının Artırılması Amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (30.11.2023)

Eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değişimine ilişkin sürecin tamamlanması...
ayrıntılar için tıklayın


Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayımlandı (30.11.2023)

Tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin...
ayrıntılar için tıklayın


Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (29.11.2023)

Bilindiği üzere, 6.2.2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremlerden etkilenen 11 il ve bir ilçede deprem...
ayrıntılar için tıklayın


Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı (29.11.2023)

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Kasım 2023 günü sonuna kadar oluşturulması...
ayrıntılar için tıklayın


Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun (29.11.2023)

Bu Kanunun amacı ve kapsamı, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması...
ayrıntılar için tıklayın


KÜMİ FRS'nin Uygulama Kapsamına İlişkin Karar Ağacı (28.11.2023)

İşletme 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı - 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik (28.11.2023)

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı - Banka Teminat Mektupları ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetleri (28.11.2023)

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın


Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 83) (28.11.2023)

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde, kamu görevlilerine fazla veya...
ayrıntılar için tıklayın


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) (28.11.2023)

MADDE 1- 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın...
ayrıntılar için tıklayın


T.C. Ticaret Bakanlığı: Yeni Kararlar Hakkında Duyuru (26.11.2023)

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin...
ayrıntılar için tıklayın


RESMİ GAZETE DÜZELTME: 24/11/2023 Tarihli ve 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili (26.11.2023)

26 Kasım 2023 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 32381
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) (25.11.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)
ayrıntılar için tıklayın


Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887) (25.11.2023)

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6102...
ayrıntılar için tıklayın


Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Güncellenmiştir. (25.11.2023)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü maddesi gereğince 2023 hesap...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) (25.11.2023)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı - 5510 Sayılı Kanun'a Eklenen Geçici 98'inci Madde (24.11.2023)

Bilindiği üzere, 2.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Konutların...
ayrıntılar için tıklayın


İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846) Yayımlanmıştır. (24.11.2023)

24/11/2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 3065 sayılı KDV...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru (24.11.2023)

Bilindiği üzere, 29 Ocak 2022 tarih ve 31734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar...
ayrıntılar için tıklayın